Procesas LT
Siekdami didinti įmonės darbo našumą, skatinti įmonės naudojamų metodų pažangumą ir gerinti procesų valdymą UAB „Ingenious IT“ inicijavo integruotos vadybos sistemos pagal ISO 27001, OHSAS 18001 standartų reikalavimus diegimą.

Vienas iš svarbių kriterijų lėmusių šį sprendimą buvo siekis užtikrinti įmonės veiklos metodų efektyvumą bei darbuotojų pasirengimo ugdymą įgyvendinti klientų poreikius dirbant su nestandartiniais sprendimais. Ši sistema suteikia įmonei įrankius, padedančius efektyviai įgyvendinti bei valdyti kompleksinius projektus, skatina naudoti efektyvius sprendimus bei užtikrina vystomos veiklos nuoseklumą.

Naująja informacijos saugumo valdymo sistema siekiama užtikrinti visapusišką ir nuoseklų projektų įgyvendinimą bei sustiprinti klientų pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis.

Sistemos veiklos modeliu taip pat siekiama pasirūpinti darbuotojų saugos procesais, įdiegiant darbuotojų saugos bei sveikatos valdymo sistemą. Tikimasi, jog šis sprendimas sustiprins darbuotojų pasitenkinimo bei saugumo poreikių užtikrinimą.

Projekto metu bus diegiama ir sertifikuojama integruota valdymo sistema pagal LST ISO 27001:2013 (informacios saugumo valdymas), OHSAS 18001:2007 (darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas) standarto reikalavimus, apmokomi organizacijos darbuotojai bei atliekamas sertifikacinis auditas. Vadovaudamasi tarptautinių standartų reikalavimais, įmonė periodiškai analizuos ir vertins sistemos veiklą bei sieks nustatyti procesų gerinimo būdus bei priemones.

Projektas (projekto kodas 03.3.1-LVPA-K-820-01-0043) vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto "Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 "Procesas LT".

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklas