Vertybės


Žmonės

Įmonės didžiausia vertybė yra žmonės. Mes neturime pastatų, brangių gamybos įrengimų, tačiau turime puikią ekspertų komandą, kuri taikydama projektų valdymo bei sistemų kūrimo/diegimo metodus teikia informacinių sistemų kūrimo bei diegimo paslaugas klientams. Įmonės darbuotojai, jų kvalifikacija, žinios, įgūdžiai ir gebėjimai yra pagrindinis skiriamasis mūsų bruožas. Mes gerbiame žmonių skirtumus. Mes nuolat ugdome save ir savo kolegas, savo partnerių ir klientų darbuotojus.


Atvirumas

Mes siekiame atviro bendravimo tiek įmonės viduje tiek bendraudami su mūsų klientų darbuotojais. Mes tikime, kad geriau karti tiesa nei saldus melas, manome, kad ankstyvas sunkumų identifikavimas leidžia pašalinti neigiamas pasekmes. Mes priimame iššūkius ir valdome rizikas, siekiame tikslų įgyvendinimo ir esame pasiruošę nenumatytoms aplinkybėms.


Kūrybiškumas

Mes žinome, kad kiekvienas mūsų projektas yra unikalus, todėl kiekvieno projekto metu mes turime optimaliai panaudoti žmogiškuosius, materialinius išteklius bei laiką siekdami įgyvendinti kliento tikslus. Todėl mes esame kūrybiški, sugebame pažvelgti į uždavinius iš įvairių pusių ir rasti naujus spendimus. Tai skatina mus tobulėti ir teikti išskirtines paslaugas mūsų klientams.


Finansinis stabilumas

Mes esame profesionalai dirbantys ypatingai konkurencingoje aplinkoje, kur iš anksto sunku įvertinti darbų apimtis, išteklių poreikį. Mes suprantame ir priimame finansinę atsakomybę sau ir savo šeimoms, kolegoms, klientams, valstybei ir finansuotojams todėl mes siekiame savo veikla užtikrinti įmonės finansinį stabilumą. Veiklos pelnas užtikrina finansinės atsakomybės įgyvendinimą visiems, kurie nuo mūsų priklauso.