Individualių sprendimų Oracle technologijomis kūrimas

„Ingenious IT“ teikia klientų poreikius atitinkančios, programinės įrangos kūrimo paslaugas, naudodamiesi Oracle technologijomis.

Teikiamos šios paslaugos:
 • Poreikių analizė
  • Įvertiname esamus veiklos procesus.
  • Pateikiame veiklos poreikių įgyvendinimo būdus.
  • Apskaičiuojame projekto biudžetą.
  • Pasiūlome projekto vykdymo strategiją.

 • Sistemos kūrimas
  • Įdiegiame sprendimus, remdamiesi geriausia praktika.
  • Užtikriname duomenų kokybę ir saugumą.
  • Suteikiame žinias, reikalingas savarankiškai sistemos priežiūrai.

 • Integracija su kitomis IS
  • Integruojame naujai sukurtą informacinę sistemą į egzistuojančią organizacijos informacinę struktūrą.

 • Duomenų konversija
  • Paruošiame duomenų perkėlimo strategiją.
  • Sukuriame duomenų perkėlimo programas.
  • Perkeliame duomenis iš senos sistemos į naują.

 • Mokymai
  • Parengiame mokymo strategiją.
  • Parengiame vartotojų dokumentaciją.
  • Pravedame vartotojų bei sistemos administratorių mokymus.

 • Sistemos aptarnavimas
  • Identifikuojame bei šaliname sistemos klaidas.
  • Teikiame technines bei funkcines konsultacijas.
  • Teikiame rekomendacijas sistemos plėtrai.