Licencijų pardavimas ir optimizavimas
Viena iš veiklų yra programinės įrangos licencijų optimizavimas. Organizacijos per ilgą laiką yra įsigyjusios dešimtis skirtingų licencijų. Licencijų poreikio peržiūrėjimas, suderinimas su esamu licencijų kiekiu bei parinkus optimalų licencijavimo modelį leidžia sutaupyti 5%-30% metinių išlaidų.