Oracle verslo valdymo sistemos E-Business Suite diegimas
Savo klientams siūlome neprilygstamą, skirtingoms verslo šakoms pritaikytą, daugybę apdovanojimų pelniusią verslo valdymo sistemą Oracle E-Business Suite.

Svarbiausi Oracle E-Business Suite sistemos pranašumai yra didelė gamintojo patirtis, standartais pagrįstas programavimas, vieningas duomenų modelis ir į paslaugas orientuota architektūra. Lankstumas ir lengvas naudojimas yra išskirtinis Oracle E-Business Suite sistemos bruožas.

Mes įdiegsime Jums Oracle E-Business Suite verslo valdymo sistemą, o Jus pasieksite geresnių verslo rezultatų.

Oracle E-Business Suite – verslo valdymo sistema, kuria galite pasikliauti, jei iš tiesų norite:
 • Automatizuoti verslą;
 • Sumažinti sąnaudas;
 • Uždaryti finansinį periodą per trumpesnį laiką;
 • Laiku parengti finansines ataskaitas. 


Diegdami Oracle E-Business Suite sistemą, vadovaujamės strategija, paremta tokiais principais:
 • Oracle Unified Method (OUM) diegimo metodas, užtikrinantis projekto vykdymą apibrėžtais terminais ir neviršijant projekto biudžeto;
 • Unikali „Ingenious IT“ specialistų patirtis, įgyvendinant  Oracle E-Business Suite sistemos diegimus.

Diegiant Oracle E-Business Suite sistemą vadovaujamės standartizuotu OUM diegimo metodu. Šis metodas padeda atlikti sistemos diegimus per trumpesnį laiką, yra plačiai naudojamas ir puikiai pritaikomas verslo užduotims spręsti.

OUM diegimo metodą naudojame kartu su Projekto valdymo metodais. Toks diegimo ir projekto valdymo metodų derinimas padeda pasiekti tik geriausių rezultatų diegiant verslo valdymo sistemas ir taikant jas kiekvienai įstaigai, nepriklausomai nuo jos verlso specifikos bei poreikių.

Oracle E-Business Suite sistemos diegimas sudarytas iš šių etapų:

Projekto strategija apibrėžimas

Šiame etape yra parengiamas projekto planas. Įvertinami įmonės gamybiniai ir ekonominiai tikslai, kurie turi būti pasiekti įvykdžius projektą. Įvertinamas projekto laikotarpis, resursai ir projekto biudžetas. Pagrindinis projekto strategijos sudarymo uždavinys yra parengti realų projekto vykdymo veiksmų planą, kuris, norint pasiekti užsibrėžtų projekto tikslų, yra sudaromas atsižvelgiant į kliento verslo sritį, darbo specifiką bei procedūras. Parengtas planas yra derinamas su įmonės vadovybe.

Strategija, tikslai ir sprendimai yra įvertinami kiekvienam OUM metodologijos procesui atskirai. Tam, kad būtų pasiektas abipusis supratimas, kaip įmonė dirba dabar ir kaip dirbs įdiegus Oracle E-Business Suite sistemą – diegimo specialistų grupė analizuoja ir aprašo esamus veiklos procesus ir modeliuoja procesus, kurie pakeis esamus.

Šiame etape aprašomi naujai verslo valdymo sistemai keliami reikalavimai, siūlomi nauji veiklos procesai, analizuojamos naudojamos sistemos ir technologinė informacinės sistemos architektūra. Visa surinkta informacija naudojama tolimesniuose sistemos diegimo etapuose. Apsikeitimas informacija ir keliamų reikalavimų suvokimas – pagrindinis šio projekto etapo sėkmės faktorius.


Analizė

Analizės etape diegimo specialistai vertina sistemai keliamų reikalavimų įgyvendinimo galimybes. Ši užduotis atliekama remiantis Projekto strategijos apibrėžimo etape surinkta informacija.

Nustatomos standartinio sistemos funkcionalumo galimybės, tenkinančios diegiamai sistemai keliamus reikalavimus. Jei standartinis sistemos funkcionalumas netenkina tam tikrų sistemai keliamų reikalavimų – nustatomi reikalavimai papildomam funkcionalumui sukurti.

Šiame etape aprašoma informacinės sistemos architektūra ir techninė diegiamos sistemos architektūra. Apibrėžiama įmonės perėjimo prie naujų veiklos procesų, kurie bus naudojami naujai įdiegtoje sistemoje, strategija.


Sprendimų projektavimas

Sprendimų projektavimo etapo tikslas aprašyti ir suderinti sprendimus papildomam funkcionalumui, kuris tenkins diegiamai verslo valdymo sistemai keliamus reikalavimus.


Sprendimų kūrimas

Sprendimo kūrimo etape yra atliekami sistemos parengimo eksploatacijai darbai:
 • Parengiama reikalavimus atitinkanti sistemos nustatymų dokumentacija;
 • Atliekami sistemos nustatymų darbai;
 • Kuriamas ir testuojamas papildomas funkcionalumas;
 • Kuriamos ir testuojamos integracijos su kitomis išorinėmis informacinėmis sistemomis;
 • Atliekama duomenų konversija.
Šio etapo rezultatas yra nustatyta, ištestuota ir veikianti informacinė sistema.


Perėjimas prie naujos sistemos

Visi sistemos diegimo etapai turi būti sėkmingai įvykdyti perėjimo prie naujos sistemos momentu.

Diegimo specialistų komanda supažindina naudotojus su naujai diegiama sistema. Naudotojai apmokomi atlikti sistemoje kasdienes operacijas ir rengti finansines bei analitines ataskaitas. Galutiniams sistemos naudotojams paruošiama mokymų medžiaga ir sistemos naudojimo dokumentacija.

Perėjimo prie naujos sistemos etapas laikomas užbaigtu tada, kada naudotojai pradeda dirbti su naujai įdiegta sistema. Išankstinis pasiruošimas ir gerai parengtas planas palengvina perėjimo prie naujos sistemos procesą.


Eksploatacija

Sistemos eksploatacijos etapas prasideda pradėjus dirbti naujoje sistemoje.

Pradėjus eksploatuoti sistemą, prasideda sistemos palaikymo darbai, sistemos naudotojams suteikiama intensyvi pagalba visais su darbu sistemoje susijusiais klausimais, atliekami papildomi sistemos nustatymai, tobulinamas esamas funkcionalumas, organizuojami sistemos našumo ir produktyvumo gerinimo darbai.  

Šiame etape atliekamas projekto tikslų ir pasiektų rezultatų įvertinimas.