Oracle Tiekimo grandinės valdymas

Oracle E-Business Suite tiekimo grandinės valdymo sprendimą sudaro šie moduliai:

Oracle Pirkimų valdymo sistema – tai logistinės informacijos registras, užtikrinantis įmonės subjektų poreikių registravimą, apdorojimą ir galutinį jų realizavimą.

Pagrindinės funkcinės savybės:
 • Įsigijimo paraiškos ir užsakymai
 • Lankstus autorizavimo mechanizmas
 • Biudžeto vykdymo kontrolė
 • Globali užsakymų kontrolė
 • Užsakytų prekių pajamavimo kontrolė


Oracle Atsargos – tai visapusiškas atsargų valdymo sprendimas, užtikrinantis atsargų kontrolę, jų savailaikį tiekimą ir padidinantis atsargų valdymo efektyvumą.

Oracle Atsargų modulis leidžia:
 • Lanksčiai valdyti atsargų saugojimo ir judėjimo struktūras
 • Įvesti patogią produktų kodavimo sistemą
 • Sekti kiekvieno produkto judėjimus naudojantis vienu ar keliais kontrolės atributais (varianto, partijos ir serijos numerio kontrolė)
 • Grupuoti produktus
 • Optimizuoti atsargų pirkimus, naudojant įvairius atsargų planavimo metodus
 • Aprašyti įvairius naudojamų produktų tarpusavio ryšius
 • Aprašyti ir naudoti pirkimo, pajamavimo, sandėliavimo, išdavimo, pardavimo operacijose neribotą skaičių matavimo vienetų.


Oracle Užsakymų valdymas orientuotas į nepertraukiamos pardavimų ir paskirstymo veiklos efektyvumo didinimą. Oracle Užsakymų valdymo modulis glaustai integruotas su kitomis Oracle E-Business Suite posistemėmis. Integracija su Oracle Gautinomis sumomis užtikrina savalaikį ir teisingą sąskaitų, skolų, kredito pažymų ir mokesčių apskaitą. Sąsaja su Oracle Atsargų moduliu – atsargų apskaitą, prekių išdavimą ir grąžinimus.

Oracle Užsakymų valdymo modulis leidžia:
 • Aprašyti ir naudoti įvairius užsakymo priėmimo ir vykdymo ciklus
 • Kontroliuoti užsakymų vykdymą, nustatant vykdymo sąlygas
 • Pagal aprašytas taisykles kontroliuoti kliento kredito būseną
 • Įvairiai skaičiuoti kainas , sekti suteiktas nuolaidas, analizuoti rinkodaros kompanijų efektyvumą
 • Kontroliuoti kiekvieną prekių grąžinimą iš klientų