Atsargų pajamavimo proceso išplėtimas

Išplėsta pirkimų užsakymo forma, leidžianti aprašyti papildomus sutarties atributus, kurie reikalingi atsargų savikainai apskaičiuoti (pavyzdžiui, kainos formulė, INCOTERMS sąlygos, pristatymo terminai, kainos indeksas, kokybės parametrai).

Sukurta integracija su prekių svėrimo programa: gaunama prekės priėmimo informacija, palyginamas faktinis prekės svoris ir važtaraštyje nurodytas svoris.

Pajamavimo metu programa apskaičiuoja prekės kainą, atsižvelgdama į sutarties sąlygas, važtaraštyje nurodytą prekės kiekį, faktinį kiekį, ir automatiškai pajamuoja prekes. Prekių pajamavimas tapo spartesnis, nes sandėlininkui nereikia atlikti pajamavimo veiksmo rankiniu būdu.

Gavus papildomų sąnaudų (transportavimas, mokesčiai, paslaugos ir kt.) sąskaitą, programa leidžia visas ar dalį sąnaudų paskirstyti gautoms prekėms proporcingai kiekiui arba vertei. Papildomas sąnaudas galima paskirstyti ne tik pajamavimo vietoje esančioms atsargoms, bet ir kituose sandėliuose esančioms prekėms. Taigi atsargos gali būti išduodamos naudoti nelaukiant, kol ateis informacija apie papildomas sąnaudas – pagreitėjo priekių judėjimas.


Pirkimo paraiškų proceso supaprastinimas

Paraiškos formoje rodomas esamas atsargų arba naujai perkamų atsargų poreikis (vidinių paraiškų kiekis), esamas atsargų kiekis, užsakytas atsargų kiekis (pirkimo užsakymų skaičius), minimalus palaikomas atsargų kiekis, rezervuotas kiekis (vidinių ar pardavimo užsakymų kiekis). Pagal šią informaciją paraiškos forma apskaičiuoja ir siūlo užsakyti tam tikrą atsargų kiekį, atsižvelgiant į pristatymo terminus. Gavus atsargas galima peržiūrėti, pagal kokius poreikius (vidines paraiškas) prekės užsakytos ir gautos.

Šis funkcionalumas palengvina pirkimų specialisto darbą, kadangi vienoje vietoje rodoma visa su atsargų tiekimu informacija. Be to tai ypač naudinga kai atsargų poreikis svyruoja, t. y. kai atsargų trūksta, reikia žinoti, kas (iš kokio projekto) užsakė, o kai atsargų per daug, reikia žinoti kodėl toks kiekis atsirado, t.y. pagal kokias pirkimo paraiškas jos buvo užsakytos. Turint visą informaciją vienoje vietoje, spręsti tokias problemas tampa gerokai paprasčiau.

SAF-T rinkmenos parengimas

SAF-T – tai apskaitos duomenų, parengtų pagal nacionalinius reikalavimus, rinkmena. Ji apima didžiosios knygos įrašus, pirkimus, gavimus, pardavimus, išsiuntimus, perkėlimus, atsargas ir jų judėjimą, ilgalaikį turtą ir jo operacijas.

Programa surenka duomenis, perklasifikuoja pagal SAF-T reikalavimus ir parengia rinkmeną, kurią galima pateikti VMI. Duomenų korektiškumui patikrinti, prieš rinkmenos formavimą yra sukurtos kontrolinės ataskaitos.

SAF-T rinkmenos reikalavimai skelbiami VMI interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/cms/saf-t

Lėšų paskirstymo optimizavimas

Kartais paprastas našumo didinimas optimizuojant SQL užklausas nepadeda.

Perprojektuotas „Oracle E-Business Suite“ lėšų paskirstymo plėtinys ir daugiau nei 5 kartus padidintas plėtinio našumas.

Lėšų paskirstymo plėtinys peržiūri klientų įplaukas ir, priklausomai nuo specifinių veiklos taisyklių, suskaičiuoja pervestiną lėšų sumą. Po optimizavimo plėtinys per mažiau nei 20 minučių apdoroja šimtus tūkstančių įplaukų.

Automatinis įplaukų kūrimas ir gretinimas

Įplaukų kūrimo užduotis analizuoja banko išrašą ir ieško nuorodų, sąskaitos numerio ir sutarties numerio. Užduotis automatiškai sukuria įplaukų dokumentus ir juos sudengia su gautinų sumų sąskaita, su sutarties gautinų sumų sąskaitomis pradedant nuo seniausios, nuo seniausios gautinų sumų sutarties arba nuo seniausios tam tikro tipo sąskaitos (pvz., pradedama nuo delspinigių sąskaitos), priklausomai nuo klientui nustatytų taisyklių.


Išieškojimas

Automatizavome „Oracle E-Business Suite“ skolų išieškojimo veiksmus. Programa analizuoja kliento skolos duomenis ir, priklausomai nuo nustatytų taisyklių, pasiūlo pradėti išieškojimo veiksmus. Naudotojui patvirtinus sprendimą, programa suformuoja pranešimą ir perduoda vykdyti. Išieškojimo programa stebi skolos apmokėjimą ir pasiūlo imtis veiksmų – sustabdyti išieškojimą, keisti išieškomą sumą arba nutraukti išieškojimą. Naudotojui priėmus sprendimą, programa siunčia pranešimą išieškojimo vykdytojams.

Darbuotojo duomenų savitarnos forma

Pagal BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus darbuotojas turi teisę susipažinti su darbdavio tvarkomais jo asmens duomenimis ir reikalauti juos ištaisyti.

Esame parengę personalo duomenų savitarnos formą, kurioje matyti visi saugomi darbuotojo duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, lytis, asmens kodas, adresai, kontaktiniai duomenys, pilietybė, įdarbinimo data, socialinio draudimo duomenys, asmens dokumento duomenys, pareigos, atlyginimai, priedai ir kt. kompensacijos ar išmokos, komandiruotės, atostogos, nedarbingumo laikotarpiai, išsilavinimas, kvalifikacija, susiję asmenys (vaikai), turimos priemonės).

Masiniai paskatinimai

Didelėse įmonėse atsižvelgiant į rezultatus darbuotojams mokami metiniai priedai. Masinių paskatinimų lange galima pasirinkti darbuotojų grupę ir nustatyti priedo skaičiavimo algoritmą (fiksuota suma, procentas nuo vidutinio atlyginimo arba paskirto atlyginimo, įvertinant ar neįvertinant dirbtą laiką, ir kt.).

Forma apskaičiuoja paskatinimo sumas ir jas parodo naudotojui. Sumas patvirtinus suformuojamas mokėjimas. Naudotojas gali pasirinkti paskatinimo sumų mokėjimo datą.